Kontakt oss


Postadresse:        
Postboks 1023, Sentrum,5808 Bergen
Besøksadresse:    Stamsneset 96, Hope i Fana

Mailadr:                leiar@sunnfjordlaget.no

Har du spørsmål til laget, eller lurer du på noke, eller ynskjer du å låne Sunnfjordheimen,
vennligst ta direkte kontakt med leiar i laget.

Ynskjer du å verte medlem i Sunnfjordlaget? Vær då venleg og send oss ein mail. Husk å oppgje namn, adresse og mail adresse ved innmeldinga.
Laget sine lover seier at; "...alle som ættar frå Sunnfjord, og alle dei som vil støtta formålet med laget,
kan vere medlemmar i laget."Merk at Sunnfjordlaget har ny bankkonto I Sparebanken Sogn og Fjordane,
kontonr. 3705.33.13893

Kontigent per dd kr. 200,-

Fordelar som medlem:

  • Bli kjent med Sunnfjordingar i Bergen
  • Sosiale samkome/ aktivitetar

  • Gå under fana til laget i hovedprosesjonen 17.mai i Bergen