Kontakt oss
Kontaktinformasjon:


Postadresse:      
Postboks 1023, Sentrum,5808 Bergen
Besøksadresse: Stamsneset 96, Hope i Fana

Epost:               leiar@sunnfjordlaget.no

Har du spørsmål til laget, eller lurer du på noke, eller ynskjer du å låne Sunnfjordheimen,
vennligst ta direkte kontakt med noken i styret for nærare informasjon. Styret

Ynskjer DU å verte medlem i Sunnfjordlaget ?
Laget sine lover seier at; "...alle som ættar frå Sunnfjord, og alle dei som vil støtta formålet med laget,
kan vere medlemmar i laget."

Ynskjer du å verte medlem, venleg send ein e-post, eller kontakt ein i Styret.
Husk å oppgje namn, adresse, og evt. e-postadresse ved innmeldinga.
Du vil om nokre dager verte tilsendt ein innbetalingsgiro og skriftleg informasjon om Sunnfjordlaget.

Merk at Sunnfjordlaget har ny bankkonto I Sparebanken Sogn og Fjordane,
kontonr. 3705.33.13893

Fordelar som medlem:

  • Bli kjent med Sunnfjordingar i Bergen
  • Sosiale samkome/ aktivitetar.
  • Leige/ lån av Sunnfjordheimen.