RÅDET
 

Rådet vert vald for 5 år om gongen
Har du interesse vere med i styre og stell i Sunnfjordlaget, så ta gjerne kontakt
med valnemnda, eller nokre av personane under.

Les meir om Rådet si oppgave og kompetanse i Lover for laget.

 


 

Rådet har følgjande medlemmar: