Styre og stell

Styret 2018

Har du gode idear, spørsmål, kommentarar til heimesida, eller ynskjer du å låne Sunnfjordheimen, venleg send oss ein e-post,
eller ta direkte kontakt med ein av følgjande personar for nærare informasjon.

Har du interesse å vere med i styre og stell i Sunnfjordlaget, så ta gjerne kontakt med nokre av personane i Styret.
Rådet er laget sitt tilsynsorgan, og vert vald for 5 år om gongen.
Les meir om Rådet si oppgåve og kompetanse i Lover for laget. Sjå noverande medlemmar av Rådet.

 Sigrunn Gjerland  styreleiar   Mob.Tlf. 93 89 42 63
 Geir Berentsen  styremedlem  Mob.Tlf. 47 41 69 96
 Morten Sandøy  styremedlem  Mob.Tlf. 99 25 81 73
 Id Berentsen  styremedlem / utleigeansvar  Mob.Tlf. 98 81 34 24
 Per R. Hestebeit  styremedlem  Mob.Tlf. 91 63 17 97
 Mariann Solheim Øien  styremedlem  Mob.Tlf. 90 95 56 16
 Eldfrid Vågane   styremedlem  Mob.Tlf. 93 00 21 52

 
Bilete av styret 2017