Styret 2024


Har du gode idear, spørsmål, kommentarar til heimesida, eller ynskjer du å låne Sunnfjordheimen, venleg send oss ein e-post,
eller ta direkte kontakt med styret for nærmare informasjon.

Ynskjer du å være medlem i laget - så ta kontakt med oss. Vi har plass til fleire medlemmer.

Har du interesse å vere med i styre og stell i Sunnfjordlaget, så ta gjerne kontakt med oss i styret. 

 Sigrunn Gjerland

 styreleiar

 mob.nr   938 94 263

 Magne Skjelvik

 styremedlem

 mob.nr   480 62 536

 Morten Sandøy

 styremedlem

 mob.tlf   992 58 173

 Eldfrid Vågane

 styremedlem 

 mob.nr   930 02 152

 Hans Golten

 styremedlem

 mob.nr   458 54 389

Tine C.F. Stenbakk

 varamedlem

 mob.nr.  959 30 303

 Geir Berentsen

 varamedlem

 mob.nr   474 16 996