Sunnfjordheimen

Nye Sunnfjordheimen

Mer om den gamle Sunnfjordheimen.

Sunnfjordlaget kjøpte dagens eigedom på Stamsneset 96, Fana i 1969.
Det er ein vakker eigedom på ca. 8 mål naturtomt og med stort hovudhus og naust.
Huset som er på om lag 280 m2, vart oppført i 1953 med tilhøyrande naust på 35 m2,
og har ei omlag 100 m lang strandlinje mot Grimstadfjorden.
Huset er forma som ein hestesko og eigedommen ligg svært flott til og
er naturleg avskjerma og utan innsyn frå andre naboeigedomar.